Sluiten
PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Inleiding


Een handige manier om je tegen veiligheidsrisico´s te beschermen, is met beschermende kledij, zoals een helm en handschoenen of beschermingsmiddelen zoals oordopjes. Uitrustingstukken of -middelen die bestemd zijn om individueel te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen één of meerdere gevaren die een bedreiging voor je gezondheid of voor je veiligheid kunnen vormen, noemen we persoonlijke beschermingsmiddelen, of kortweg PBM´s. Een PBM kan niet garanderen dat je bij een ongeval géén letsels zult oplopen, maar het vermindert de kans op letsels wel aanzienlijk.

Wanneer PBM gebruiken?


Persoonlijke beschermingsmiddelen komen pas op de voorgrond, als het echt niet mogelijk is om de risico´s op een andere manier te beperken, b.v. door ze gewoon uit te schakelen, of door b.v. een beschermende wand te gebruiken, waardoor je het contact kunt vermijden. Het is dus beter om manieren te zoeken waardoor je géén persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen. PBM´s zijn dus een laatste redmiddel, waarvan het gebruik nodig is als er nog restrisico´s blijven bestaan die niet kunnen uitgeschakeld worden met technische maatregelen en collectieve beschermingsmiddelen.

PBM´s voorkomen geen ongeval, ze beschermen je enkel tegen een mogelijk letsel.

Verplichting werkgever


De werkgever is verplicht om je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken en hij moet je ook de nodige instructies geven voor het juiste gebruik ervan. Hij moet ook zorgen voor een goed onderhoud en de nodige herstellingen. Hij is eveneens verplicht er nauwlettend op toe te zien dat de beschermingsmiddelen ook effectief gebruikt worden.

Verplichting werknemer


Als werknemer ben je verplicht om de PBM´s die de werkgever ter beschikking stelt, ook daadwerkelijk te gebruiken. Je bent verplicht om de PBM´s correct te gebruiken, regelmatig te controleren, er goed zorg voor te dragen en veilig weg te bergen, precies zoals voorgeschreven in de instructies van de werkgever.

Kwaliteitseisen


PBM´s moeten aan bepaalde normen voldoen. Zij moeten b.v. het CE-keurmerk dragen, zij moeten doelmatig zijn en ze moeten ook daadwerkelijk de nodige bescherming bieden. Zij moeten betrouwbaar zijn en grondig getest.

Soorten


Er bestaan veel soorten persoonlijke beschermingsmiddelen, afhankelijk van de aard van het risico. Dat bepaalt welke PBM noodzakelijk is. Je hebt b.v. bescherming tegen stofdeeltjes, hitte, lawaai, electrocutie, vallende voorwerpen, enz.. In functie van het risico wordt dan verder onderscheid gemaakt naar gelang het af te schermen lichaamsdeel nl. de ogen, de oren, het hoofd, de handen, de voeten of de ademhaling.