Nieuwe uitgave Welzijn op het werk
01/02/18

De nieuwe editie van de uitgave ‘Welzijn op het werk’ is gelanceerd. De verwijzingen naar de nieuwe Codex Welzijn op het werk van 28 april 2017 zijn aangepast in alle 44 brochures.

 

Dit is hét naslagwerk voor iedereen die met preventie bezig is en het bevat een schat aan praktische informatie over preventiemaatregelen.

 

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut herwerkte deze uitgave in samenwerking met CoBePrev. Tijdens de herwerking stond de preventieadviseur van de toekomst centraal. Dit is een multidisciplinaire preventieadviseur die op het vlak van elke welzijnsdiscipline mee kan werken met de specialist. Preventie en Interim werkte eveneens mee aan deze uitgave.

 

Download de inhoudsopgave van Welzijn op het werk of bestel meteen online een exemplaar.

Nieuwe VCA is een feit!
19/01/18

De nieuwe VCA-versie 2017/6.0 is goedgekeurd en vervangt binnenkort versie 2008/5.1. Er wordt ook een nieuwe checklist voor de bedrijven gepubliceerd. Voor de al gecertificeerde VCA-bedrijven is een overgangsregeling voorzien. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken. Klik hier voor meer informatie.

Uitstel uitzendarbeid in de verhuissector
19/01/18

In het zomerakkoord was opgenomen dat uitzendarbeid in de verhuis- en binnenscheepvaartsector voortaan zal toegelaten zijn. De bedoeling was dat vanaf 1 januari 2018 uitzendkrachten in de verhuissector aan de slag konden. Het wetgevend werk heeft echter vertraging opgelopen, waardoor op dit moment uitzendarbeid in de verhuis- en binnenscheepvaart toch nog steeds verboden is. Het is dus nog wachten op de nieuwe wetgeving die uitzendarbeid in deze sectoren mogelijk maakt. Zodra er meer nieuws is, brengt PI jullie op de hoogte.

U volgt de basisopleiding “Sociale wetgeving & welzijn op het werk - uitzendarbeid” bij Federgon?

 

Dan kan u dezelfde dag deelnemen aan de cursus Preventiebeleid bij uitzendarbeid georganiseerd door Preventie en Interim (PI).

 

De cursus biedt inzicht in het voorkomen van arbeidsongevallen van uitzendkrachten op de werkplek en hoe hun gezondheid te beschermen. Het is ook de perfecte gelegenheid om kennis te maken met de werking van de Centrale Dienst ‘Preventie en Interim’ en wat deze voor u kan betekenen. Meer info en inschrijven

 

Centrale Gegevensbank PI-M

 

In januari 2018 werden tot nu toe al 77.042 resultaten van de gezondheidsonderzoeken opgenomen in de Centrale Gegevensbank.