Nieuwe aanwinst voor het team van Preventie en Interim gezocht
21/06/17

Preventie en Interim (PI), de centrale preventiedienst voor de uitzendsector, wenst haar team te versterken met een medewerker (m/v/x).

 

Bent u preventieadviseur of heeft u sterke interesse in deze materie? Neem dan alvast hier een kijkje voor meer info over de vacature.

Nieuwe Codex Welzijn op het Werk trad in werking
16/06/17

De nieuwe Codex Welzijn op het Werk werd op 2 juni gepubliceerd en trad op 12 juni in werking. Inhoudelijk verandert er niets, wel werd de structuur grondig hervormd en is er een consistenter gebruik van de terminologie.

 

De nieuwe versie bestaat vanaf nu uit Tien boeken met opname van de huidige Koninklijke Besluiten (KB’s) heringedeeld a.d.h.v. Titels. Het KB Uitzendarbeid van 15 december 2010 vindt u vanaf nu terug in Boek X ‘Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën’ – Titel 2: Uitzendarbeid


Belangrijk om weten: er is een overgangsperiode van 2 jaar voorzien, waarin verwijzingen naar de oude Koninklijke Besluiten nog gelden.

 

PI zal de verwijzingen naar de nieuwe Codex geleidelijk aan opnemen in de Circulaires en andere communicatie.

 

Om op een eenvoudige manier terug te vinden waar de oude KB’s staan in de nieuwe versie van de Codex werd per boek een concordantietabel opgesteld. Meer info op de website van de FOD WASO.

Werken bij hoge temperaturen
29/05/17

De afgelopen dagen kenden we warme temperaturen, met op maandag 29/05 een uitschieter boven de 30 graden.

Indien uitzendkrachten (of vaste werknemers) buiten aan het werk zijn, is het belangrijk dat ze tijdig een pauze nemen in de schaduw en voldoende water ter beschikking hebben om te drinken.

De werkgever moet hen beschermen tegen rechtstreekse zonnestraling. Dit kan bijvoorbeeld door een zonnescherm te voorzien, het ter beschikking stellen van zonnecrème, een hoofddeksel, ... Ook de aanpassing van het werk kan een preventieve maatregel zijn. Bijvoorbeeld binnenwerk i.p.v. buiten werken in de zon; zware lichamelijke arbeid enkel in de voormiddag.

Om effectief het werk stop te zetten, moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Dit hangt immers ook af van de aard van het werk dat de werknemers uitvoeren.

 

In de circulaire CIN 2013 07 Thermische omgevingsfactoren vindt u een beknopt overzicht van het KB van 4 juni 2012 betreffende thermische omgevingsfactoren.

Jobstudenten - Heftruck
Jobstudenten mogen NOOIT met een heftruck rijden. Zelfs niet als ze daarvoor opgeleid zijn. Dit geldt voor iedereen die met een studentencontract aan de slag gaat, ongeacht de leeftijd.

 

Daarnaast zijn er nog tal van jobs die (sommige) jobstudenten niet mogen doen. Informatie over wat kan en wat niet kan voor jobstudenten vind je op onze website www.ikbenjobstudent.be. Jobstudenten kunnen er ook terecht voor praktische informatie over de risico’s van ’t vak en vooral over hoe ze veilig door de vakantiejobzomer kunnen geraken.

 

Centrale Gegevensbank PI-M

In 2015 werden voor de uitzendsector 79220 gezondheidsonderzoeken genoteerd.

In januari 2017 werden tot nu toe al 65.730 resultaten van de gezondheidsonderzoeken opgenomen in de Centrale Gegevensbank.