Home → Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

1.Onderzoek arbeidsongeval uitzendkracht: wie doet wat? click
2.

Onderzoek van ernstig arbeidsongeval van uitzendkracht:

wie analyseert het arbeidsongeval?

click
3.Arbeidsongevallensteekkaart: wanneer verplicht?click
4.Bewaren van de arbeidsongevallenaangifte?click
5.Welke ongevallen melden?click
6.Moeten arbeidsongevallen van uitzendkrachten onderzocht worden door de externe dienst PBW van UZB of inlener ?click
7.Afspraken m.b.t. de jaarlijkse aangifte van arbeidsongevallen in de uitzendsector aan Preventie en Interimclick