Home → Gezondheid op het werk

Gezondheid op het werk

Medisch onderzochtMoet een uitzendconsulent jaarlijks medisch onderzocht worden voor een veiligheidsfunctie indien zij uitzendkrachten naar hun werk voert?click
Wat is de sanctie en wat zijn de gevolgen voor een uitzendkantoor indien de uitzendkracht geen geldig bewijs heeft van het medisch onderzoek?click
Moet een uitzendkracht die bij een klant aangeworven wordt een nieuw medisch onderzoek ondergaan, indien hij reeds voor deze functie een medisch onderzoek onderging bij de medisch dienst van het uitzendkantoor?click
Mag de medisch dienst van de inlener het aanweringsonderzoek van een uitzendkracht verrichten?click
Welke medische onderzoeken worden uitgevoerd bij een voorafgaande gezondheidsbeoordeling?click
Moet de gezondheidsevaluatie voor een veiligheidsfunctie voor de tewerkstelling plaats hebben?click

's Nachts werken

Ploegen werken

Moeten alle uitzendkrachten die in ploegen werken of's nachts en die niet onderworpen zijn aan een gezondheistoezicht volgens het KB van 28/05/2003 nu een gezondheidsbeordeling ondergaan?click
WeigeringWat indien een uitzendkracht weigert het gezondheidstoezicht te ondergaan?click
AfwezigheidWie staat in voor het medisch onderzoek bij werkhervatting van de uitzendkracht na een afwezigheid van een meer dan 4 weken?click

Vrachtwagen-

chauffeur

Belgische chauffeur met vrachtwagen in Nederland ingeschreven: mag dat? Franse chauffeur en medische schifting?click
Moet een uitzendkracht-vrachtchauffeur een voorafgaande gezondheudsbeordeling ondergaan?click

Diensten-

cheques

Zwangeren

Moeten zwangere werknemers, die activiteiten verrichten in het kader van dienstencheques verwijderd worden en kan het contract dan geschorst worden (op ziekteverlof gestuurd worden)?click
Controle afwezigheidHoe kan ik de afwezigheid van een uitzendkracht gecontroleerd worden? Rol arbeidsgeneesheer? Wat indien er betwisting is?click