Home → Jobstudenten → Betaling student-werknemers

Betaling student-werknemers

Hoeveel wordt u betaald?

Dit is afhankelijk van de barema’s die van toepassing zijn in de onderneming waar U gaat werken. Het gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI) voor een student van tenminste 21 jaar bedraagt 1.283,91 EUR (2007). Het GMMI voorziet tevens jongerenpercentages

Indien er binnen de sector geen specifieke loonregeling voorzien is, heeft de student recht op het jeugdloon, tenminste wanneer hij 1 maand werkt. Dit loon is een percentage van het gewaarborgd minimumloon.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de wettelijke minimumlonen, bruto, uitgedrukt in maand- en uurloon, die gelden:

 

 

Vanaf 1 april 2007

 

 

Vanaf 1 oktober 2007

 

 

Worden de feestdagen en de ziektedagen betaald ?

Uw werkgever (het uitzendbureau) moet de feestdagen die in de studentenovereenkomst vallen betalen. Voor deze die buiten de overeenkomst vallen, is het afhankelijk van het aantal gewerkte dagen.

  • Heeft u minder dan 15 dagen gewerkt, dan wordt er na het einde van de overeenkomst geen enkele feestdag uitbetaald.
  • Werkte u echter tussen 15 dagen en één maand, dan wordt één feestdag die valt binnen de 14 dagen die volgen op het einde van de overeenkomst wél betaald.
  • Tenslotte, indien u meer dan één maand werkte, zullen alle feestdagen die binnen de periode van 30 dagen volgend op het einde van de arbeidsovereenkomst vallen, worden uitbetaald.


Verwittig bij ziekte onmiddellijk het uitzendbureau en stuur het binnen de twee dagen een medisch attest toe. Werkte u minstens één maand dan betaalt de werkgever u het gewaarborgd loon tot het einde van het contract.
Vergeet ook niet bij een arbeidsongeval of een wegwerkongeval het uitzendbureau te verwittigen, maar ook uw ziekenfonds. U zal vergoed worden door de verzekering die uw werkgever daarvoor moet afsluiten.