Home → Jobstudenten → Hoogtewerkers en student-werknemers

Hoogtewerkers en student-werknemers

Vraag

Mogen jobstudenten of –18 jarigen op hoogwerkers arbeid verrichten ?

Antwoord

Enkel onder zeer strikte en duidelijk omschreven vooorwaarden kunnen jongeren op een hoogwerker werken

  • min 18 jarigen, enkel in het kader van hun professionele opleiding
  • jobstudenten jonger dan 18 jaar : nooit
  • jobstudenten van 18 jaar of ouder : enkel na verficatie hoogtevrees, veilige toestellen met beperkte hoogteWaarom ?

Jongeren mogen niet tewerkgesteld worden aan werkzaamheden die opgesomd zijn in de lijst van de verboden werkzaamheden of een werk dat te grote risico’s inhoudt in verhouding tot hun ervaring of kennis

In de lijst van de verboden werkzaamheden is het werken op hoogwerkers niet opgenomen (Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II, bijlage). Vermits deze lijst niet limitatief is, moet elke situatie afzonderlijk beoordeeld worden

 1. Indien de werknemer eveneens de hoogwerker moet bedienen waarbij andere werknemers betrokken zijn, is dit een veilgheidsfunctie, wat noch aan jobstudenten noch aan min 18 jarigen overgelaten wordt
 2. Het werken op de hoogwerker kan toegelaten worden mits het verifiëren van volgende punten :
  • Geen hoogte vrees
  • Goed afgeschermd werkplatform, stabiele opstelling (bvb. schaarlift met beperkte snelheid, dodemansknop en hoogte beperkt tot bvb. 5 meter)
  • Duidelijke instructies en toezicht
 3. Lichte werkzaamheden


Praktisch

 • Beperk zoveel mogelijk werkzaamheden in de hoogte voor jobstudenten
 • Werken op een goede stabiele hoogwerker (tot max. 5 meter) is veel veiliger dan werken op een ladder of een mobiele stelling.
 • Laat jongeren en jobstudenten steeds werken onder toezichtWetgeving

Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II


Draagwijdte en doelstelling van de vragenbank
Copyright en verantwoordelijkheid
Het antwoord beoogt geen volledige juridische behandeling, maar geeft de huidige stand van de praktische invulling op de gestelde vraag.
Referenties wetgeving : Preventie en Interim heeft met veel zorg de wetteksten onderzocht, en rekening gehouden met eventuele beschikbare interpretaties. De verplichtingen die van toepassing zijn en beschikbare standpunten van inspectiediensten worden vermeld.
Praktische wenken worden ter informatie gegeven
Updating :Het antwoord is geldig op de datum vermeld op de fiche