Home → Jobstudenten → Informeren van de jobstudent

Informeren van de jobstudent

Vraag

Hoe wordt de student-werknemer op de hoogte gebracht van de veiligheids- en gezondheidsrisico?s van job ?

Antwoord

Voor elke job waaraan een specifiek risico gebonden is ontvangt de uitzendkracht een werkpostfiche waarop aangegeven is welke activiteiten moeten verricht worden, wat de specifieke risico?s zijn of een medisch onderzoek noodzakelijk is en welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gedragen worden.
In het uitzendkantoor wordt deze werkpostfiche toegelicht; de uitzendkracht krijgt een kopie.
Bij de opdrachtgever ontvangt de uitzendkracht tijdens zijn onthaal de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, informatie over de veiligheidsmaatregelen binnen het bedrijf, evacuatieplan, refter, rookverbod... en instructies bij het specifieke werk.
De uitzendkracht kan aan de hand van zijn werkpostfiche verifiëren of hij de noodzakelijke informatie en beschermmiddelen ontvangen heeft.

Zie werkpostfiche en handleiding bij de werkpostfiche