Home → Jobstudenten → Inschrijven als jobstudent-uitzendkracht : voorwaarden

Inschrijven als jobstudent-uitzendkracht : voorwaarden

Indien je minimum 15 jaar bent en onderwijs met volledig leerplan volgt dan mag je buiten de lesuren, tijdens het weekend, of de schoolvakanties tegen loon onder gezag van de werkgever arbeid verrichten op voorwaarde dat je een arbeidsovereenkomst van student-werknemer afsluit.

 

  1. Tenminste 15 jaar oud zijn en de eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs met vrucht beëindigd hebben. Of tenminste 16 jaar oud zijn.
  2. Niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht.
    • Ofwel onderwijs volgen met voltijds leerplan (dus geen avondonderwijs of onderwijs met beperkt leerplan) ; Ofwel deeltijds onderwijs volgen en enkel als student werken tijdens de schoolvakantie, en niet reeds met een deeltijdse arbeidsovereenkomst of stage-overeenkomst arbeid verrichten en ook niet een leertijd doormaken met een industriële leerovereenkomst of een leerovereenkomst van de « middenstand ».
    • Geen overbruggings- of werkloosheidsuitkering ontvangen.
    • Niet sedert meer dan zes maanden werken, want in dat geval kan u niet met een arbeidsovereenkomst voor studenten aangeworven worden.