Home → Jobstudenten → Jobstudent in een dagbladwinkel?

Jobstudent in een dagbladwinkel?

Vraag

Mag een jobstudent een dagbladwinkel openhouden?

Antwoord

Het is niet verboden een student-werknemer te werk te stellen in een dagbladwinkel. Indien hij alleen zou tewerkgesteld worden dienen de nodige maatregelen genomen te worden .

Waarom?

Het KB jongeren (Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II) bepaalt dat student-werknemers niet mogen tewerkgesteld worden aan arbeid die te zwaar is, of die zij gezien hun leeftijd en ervaring niet aankunnen omwille van de specifieke risico’s. Dit wordt verder gespecificeerd met een reeks voorbeelden. In deze voorbeeldenlijst is winkelbediende niet opgenomen.(art. 8).

Praktisch

Indien permanent iemand in de winkel aanwezig is, die de verantwoordelijkheid neemt en ten allen tijde beslissingen kan nemen, stelt zich geen probleem.
Indien de student-werknemer tijdelijk alleen in de winkel staat dienen natuurlijk de nodige maatregelen genomen te worden zoals:
· Minimum 18 jaar
· Permanente mogelijkheid met een verantwoordelijke in contact te komen
· Duidelijke instructies i.v.m. noodsituaties (brand, evacuatie)
· Duidelijke instructies i.v.m. werk, kassa, …
Sommige tewerkstellingen zijn omwille van de aard en de omstandigheden volledig af te raden:
· Alleen tewerkgesteld in omgeving waar gevaar is voor agressie bvb. langs autosnelwegen
· Belangrijke financiële verrichtingen
Slechte werkomstandigheden (ruimte, inrichting , verkoopwaren....)

Ref wetgeving

Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II

Draagwijdte en doelstelling van de vragenbank
Copyright en verantwoordelijkheid
Het antwoord beoogt geen volledige juridische behandeling, maar geeft de huidige stand van de praktische invulling op de gestelde vraag.
Referenties wetgeving : Preventie en Interim heeft met veel zorg de wetteksten onderzocht, en rekening gehouden met eventuele beschikbare interpretaties. De verplichtingen die van toepassing zijn en beschikbare standpunten van inspectiediensten worden vermeld.
Praktische wenken worden ter informatie gegeven
Updating : het antwoord is geldig op de datum vermeld op de fiche