Home → Jobstudenten → Jobstudent: nachtarbeid?

Jobstudent: nachtarbeid?

Vraag

Mag een jobstudent nachtarbeid verrichten?

Antwoord

Nachtarbeid is slechts toegelaten in specifieke gevallen voorzien in de reglementering. In deze gevallen is dit ook mogelijk voor student-werknemers indien deze nachtarbeid geen bijkomende risico’s met zich meebrengt.

Waarom?

De bepalingen i.v.m. toegelaten nachtarbeid zijn opgenomen in de arbeidswet van 1971. De basis regels zijn:

  • Nachtarbeid is arbeid tussen 20 uur en 6 uur (art. 35)
  • Minderjarigen (-18 jaar) mogen geen nachtarbeid verrichten - hiervoor zijn vrijwel geen afwijkingen toegestaan (art. 34)
  • Nachtarbeid is verboden (art. 35)
  • Er zijn talrijke afwijkingen (+ 18 jaar) op het verbod van nachtarbeid, toegekend aan sectoren en activiteiten (via KB of CAO), o.a. ziekenhuizen, horeca, dagblad…(art. 36)

Het KB jongeren (Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II) bepaalt dat student-werknemers niet mogen tewerkgesteld worden aan arbeid die te zwaaris, of die zij gezien hun leeftijd en ervaring niet aankunnen omwille van de specifieke risico’s. Dit wordt verder gespecificeerd met een reeks voorbeelden. In deze voorbeeldenlijst is nachtarbeid niet opgenomen.(art. 8).

Een voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling (jaarlijks) is wel verplicht voor student-werknemers die nachtarbeid verrichten.

Praktisch

In een bedrijf waar nachtprestaties toegelaten zijn mogen ook student-werknemers van 18 jaar of ouder tewerkgesteld worden indien deze prestaties geen bijzondere bijkomende risico’s met zich meebrengen. Bijvoorbeeld

  • Toegelaten: in werkplaats met normale bezetting, onder toezicht, ronddragen dagbladen waarbij contact per telefoon met dispatcher mogelijk is.
  • Verboden: afzonderlijke tewerkstelling in nachtwinkel, benzinestation, nachtwacht

Voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling verplicht

Ref wetgeving

Arbeidswet van 16 maart 1971
Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II

V038.pdf

Draagwijdte en doelstelling van de vragenbank
Copyright en verantwoordelijkheid
Het antwoord beoogt geen volledige juridische behandeling, maar geeft de huidige stand van de praktische invulling op de gestelde vraag.
Referenties wetgeving : Preventie en Interim heeft met veel zorg de wetteksten onderzocht, en rekening gehouden met eventuele beschikbare interpretaties. De verplichtingen die van toepassing zijn en beschikbare standpunten van inspectiediensten worden vermeld.
Praktische wenken worden ter informatie gegeven
Updating : het antwoord is geldig op de datum vermeld op de fiche