Home → Jobstudenten → Jobstudenten en vakantiegeld ?

Jobstudenten en vakantiegeld ?

Vraag

Hebben jobstudenten recht op vakantiegeld ?

Antwoord

Dit recht hangt af van het feit of de werkgever de RSZ-bijdrage moet betalen of niet (vakantiewerk, minder dan 23 dagen)

Waarom ?

  • Jobstudenten die in de maanden juli, augustus en september werken en maximum 23 werkdagen presteren en vrijstelling van RSZ (wel afhouding voor solidariteitsbijdrage) genieten, ontvangen geen vakantiegeld voor deze gepresteerde dagen.
  • Jobstudenten die meer dan 23 dagen werken of buiten de vakantiemaanden, meestal "werkstudent" genoemd, en waarvoor RSZ wordt afgehouden hebben recht op vakantiegeld.

Wetgeving Koninklijk Besluit van 28 juni 1971 houdende aanpassing en coördinatie van de wetsbepalingen betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (BS 30 september 1971) Meer informatie Vakantiegeld uitzendkrachten

 

Draagwijdte en doelstelling van de vragenbank Copyright en verantwoordelijkheid Het antwoord beoogt geen volledige juridische behandeling, maar geeft de huidige stand van de praktische invulling op de gestelde vraag. Referenties wetgeving : Preventie en Interim heeft met veel zorg de wetteksten onderzocht, en rekening gehouden met eventuele beschikbare interpretaties. De verplichtingen die van toepassing zijn en beschikbare standpunten van inspectiediensten worden vermeld. Praktische wenken worden ter informatie gegeven Updating : het antwoord is geldig op de datum vermeld op de fiche