Home → Jobstudenten → Jobstudenten in de bouw

Jobstudenten in de bouw

 

Vraag

Kan ik als student werken in de bouw?

Antwoord

1. Student-werknemer als bediende in de bouwsector (administratieve functies, klasseren papierwerk): toegelaten zonder specifieke maatregelen

 

2. Student-werknemer als ongeschoolde arbeider. Volgens omschrijving in de bouwreglementering betreft dit de uitvoering van zeer eenvoudige werken zoals: het opruimen van de bouwplaats, het reinigen van de gebouwen en van de keet, uitvoering van werken waarvoor geen specialisatie vereist is zoals het verplaatsen van licht materiaal en materieel.

      Toegelaten, mits volgen van een veiligheidsopleiding van 16 uur of in het bezit zijn van een opleidingsattest “basisveiligheid VCA”.

3. Student-werknemer als helpers van geoefende arbeiders of geschoolde arbeiders

Enkel toegelaten onder volgende voorwaarde

  • student in richting bouw
  • 18 jaar of ouder
  • basisopleiding veiligheid bouw gevolgd
  • advies comité PBW van inlener
  • specifieke begeleiding (peterschap) op de werf
  • jaarlijks medisch onderzoek


4. Geschoolde arbeiders, besturen van bouwterreinmachines, heftruck, kranen en alle veiligheidsfuncties: verboden.

Zie: TABEL : verboden werkzaamheden voor jobstudenten