Home → Jobstudenten → Landbouwvoertuigen en student- werknemers

Landbouwvoertuigen en student- werknemers

Vraag

Mogen student-werknemers met een landbouwvoertuig rijden? Onder welke voorwaarden?

Antwoord

Een student-werknemer mag niet met een landbouwvoertuig rijden, ook niet indien hij ervaring heeft of wanneer het op een afgesloten akker gebeurt.

Waarom ?

Het rijden met een “gemotoriseerd transportwerktuig” is verboden voor een student-werknemer (codex T.VIII, H.II, art.11).
Een “gemotoriseerd transportwerktuig “ is volgens artikel 11 :
§ 2. Voor de toepassing van § 1 wordt onder gemotoriseerd transportwerktuig verstaan, alle voertuigen op wielen, uitgezonderd voertuigen op rails, die zijn bestemd voor het vervoeren, trekken, duwen, heffen of stapelen en het wegzetten in stellingen van lasten van ongeacht welke aard en die worden bediend door een bestuurder die hetzij naast het transportwerktuig meeloopt, hetzij meerijdt op een speciaal ingerichte op het chassis bevestigde of meestijgende bestuurdersplaats.

Wettelijke referentie

Codex Titel VIII H. II: Jongeren op het werk
 

http://www.p-i.be/p/5JJL69-02Draagwijdte en doelstelling van de vragenbank
Copyright en verantwoordelijkheid
Het antwoord beoogt geen volledige juridische behandeling, maar geeft de huidige stand van de praktische invulling op de gestelde vraag.
Referenties wetgeving : Preventie en Interim heeft met veel zorg de wetteksten onderzocht, en rekening gehouden met eventuele beschikbare interpretaties. De verplichtingen die van toepassing zijn en de beschikbare standpunten van inspectiediensten worden vermeld.
Praktische wenken worden ter informatie gegeven
Updating : Het antwoord is geldig op de datum vermeld op de fiche