Home → Jobstudenten → Studentenarbeid in wasserij?

Studentenarbeid in wasserij?

Vraag

Mag een jobstudent werken in een wasserij ?

Antwoord

Ja, op voorwaarde dat het gezondheidstoezicht wordt uitgevoerd zoals vermeld op de werkpostfiche.

Praktisch

Afhankelijk van de taak in de wasserij kan er op de werkpostfiche volgend gezondheidstoezicht vermeld zijn :
- Inenting, vaccinatie : tetanus, hepatitis B
- risico beroepsziekte : biologische agentia
- risico beroepsziekte : chemische agentia
- ergonomische belasting : manueel hanteren van lasten met risico op rugletsel

Wat de tetanusvaccinatie betreft is bijna iedereen in orde of kan het vaccinatieschema opgestart worden, en is de entstof niet duur.
De hepatitis B vaccinatie daarentegen is én duur én vraagt een langere tijd om beschermd te zijn. Hier kunnen personen die reeds hepatis B gehad hebben en dit kunnen bewijzen wel tewerkgesteld worden.

Ref wetgeving

Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II

Draagwijdte en doelstelling van de vragenbank Copyright en verantwoordelijkheid Het antwoord beoogt geen volledige juridische behandeling, maar geeft de huidige stand van de praktische invulling op de gestelde vraag. Referenties wetgeving : Preventie en Interim heeft met veel zorg de wetteksten onderzocht, en rekening gehouden met eventuele beschikbare interpretaties. De verplichtingen die van toepassing zijn en beschikbare standpunten van inspectiediensten worden vermeld. Praktische wenken worden ter informatie gegeven Updating : het antwoord is geldig op de datum vermeld op de fiche.