Home → Jobstudenten → Studentenarbeid zonder contract!

Studentenarbeid zonder contract!

Vraag

Wat gebeurt er wanneer u geen overeenkomst heeft ondertekend of wanneer de ondertekende overeenkomst niet juist is ?

 

Antwoord

Indien de overeenkomst niet schriftelijk werd opgemaakt (dus mondeling vastgelegd) of niet alle verplichte vermeldingen voor een overeenkomst van tewerkstelling van studenten bevat, kan u de overeenkomst op elk ogenblik beëindigen zonder enige vergoeding te moeten betalen of zonder een opzeggingstermijn te moeten presteren.

Indien u geen overeenkomst heeft getekend of indien de overeenkomst geen melding maakt van de begin- en de einddatum van de uitvoering van de overeenkomst of van de verwijzing naar het werkrooster, bent u eigenlijk in dienst met een overeenkomst van onbepaalde duur. Deze overeenkomst wordt beëindigd in dezelfde voorwaarden als een overeenkomst van bepaalde duur (door de werkgever te betalen opzeggingsvergoeding ….). Niet te vergeten dat er sancties (strafrechtelijke sancties en administratieve geldboetes) kunnen getroffen worden tegen de werkgever.).