Home → Jobstudenten → Studentenjob bij beëindigen van de studie

Studentenjob bij beëindigen van de studie

Vraag

U heeft uw studies beëindigd in juni of juli, kan u dan nog een studentenjob krijgen? Wat als je je studies stopzet tijdens het jaar?

 

Antwoord

Ja, en dit tot het einde van de zomerschoolvakantie. Zelfs indien u zich in juni of juli inschrijft bij de VDAB of BGDA voor de wachttijd. Na deze periode verliest u het statuut van jobstudent. Dit laatste geldt ook wanneer u werkloosheidsuitkeringen ontvangt. Wanneer u uw studies in de loop van het schooljaar stopzet of beëindigt, verliest u ook het statuut van jobstudent.

  1. Schoolverlaters die hun studies rechtmatig beëindigen op het einde van het school- of academiejaar, kunnen tijdens het eerste, tweede en derde kwartaal van het kalenderjaar met een studentenovereenkomst worden tewerkgesteld. Voor het vierde kwartaal worden zijn niet meer als student beschouwd en kunnen zij niet van solidariteitsbijdragen genieten. Concreet betekent dit dat zij hun toegestane 23 dagen gedurende het eerste en tweede kwartaal volledig kunnen benutten.
  2. Schoolverlaters die hun studies echter stopzetten in de loop van het school- of academiejaar, worden vanaf dat moment niet meer als student beschouwd en kunnen bijgevolg niet meer van de solidariteitsbijdragen genieten.