Home → Jobstudenten → Verbreking van de arbeidsovereenkomst - student-werknemer

Verbreking van de arbeidsovereenkomst - student-werknemer

Vraag

Wat gebeurt er als de overeenkomst van een student werknemer wordt verbroken?

 

Antwoord

 

Wanneer u de overeenkomst voor studentenwerk voortijdig beëindigt, moet u wanneer u minder dan één maand gewerkt heeft, een opzeg van één dag naleven en drie dagen vanaf een maand tewerkstelling. Indien de werkgever de overeenkomst verbreekt, moet hij een opzeggingstermijn van drie dagen geven voor een tewerkstelling van minder dan één maand en van zeven dagen indien de tewerkstelling de maand overschrijdt. De opzeggingstermijn gaat in de maandag volgend op de week waarin de overeenkomst verbroken werd.