Home → Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

1.Kan een waarborg aan de uitzendkracht gevraagd worden bij het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen of werkkledij?click
2.Wie zorgt voor de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen van de uitzendkrachten?click
3.Moet een bedrijf, erkend voor opdrachten in het kader van dienstencheques werkkledij ter beschikking stellen van zijn werknemers?click