Home → Werkpostfiches

Werkpostfiches

Alle informatie m.b.t. de werkpostfiche en het gebruik ervan, met verschillende hulpmiddelen en voorbeelden, werd verzameld in een website: www.werkpostfiche.be.

 

FAQ:

1.Moet een zelfstandige een werkpostfiche geven indien hij beroep doet op een uitzendkracht?click
2.Wat is de sanctie en wat zijn de gevolgen voor inlener en uitzendbureau indien een uitzendkracht tewerkgesteld wordt zonder dat een werkpostfiche beschikbaar is?click
3.Is een uitzendkantoor verantwoordelijk voor de correctheid van de inhoud van de werkpostfiche?click
4.Hoe lang moet een werkpostfiche bewaard worden en door de inlener en/of het uitzendkantoor?click