Home → Opleidingen → Basisopleiding preventie

Basisopleiding preventie

Basisopleiding “Preventie en Bescherming op het werk” – niveau III

De eerstvolgende Nederlandstalige opleiding (6 dagen) gaat door op dinsdag 3, 10, 17 en 24 oktober en dinsdag 7 en 14 november 2017.

Doelstellingen

Het doel van de opleiding is de verbindingspersonen van de uitzendbureaus en hun medewerkers een aangepaste opleiding te bieden die rekening houdt met de eigenheden van de uitzendsector en overeenstemt met de vereisten van de Welzijnswet. Naast wetgeving, brandveiligheid, ergonomie en psychosociale belasting worden ook zeer specifieke thema’s, van belang voor de uitzendsector, behandeld.

Tijdens de opleiding verwerven de deelnemers de kennis die ze nodig hebben om aan de ondernemingen en de uitzendkrachten informatie te verstrekken over de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld, en over de gepaste aanbevelingen in verband met preventie.

OrganisatiePreventie en Interim is de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector en heeft als belangrijkste taak het verminderen van het aantal arbeidsongevallen door veiligheidssensibilisatie, onderzoek, advies en opleiding.
DocentenDe opleiding wordt gegeven door preventieadviseurs, ergonomen, artsen en vertegenwoordigers van de FOD WASO die elk hun eigen praktische ervaring hebben en de uitzendsector kennen.
GetuigschriftEen geslaagde deelnemer ontvangt het getuigschrift “Basiskennis Preventieadviseur Niveau III”.
Programma

 

 • Motivatie voor welzijnsbeleid;
 • Welzijnswet Werknemers, Codex Welzijn op het Werk, Wet uitzendarbeid;
 • Brandbeveiliging: preventie, melding, bestrijding en evacuatie;
 • Risicoanalyse: algemene preventieprincipes;
 • Wetgeving arbeidsongevallen, analyse en aangifte van een arbeidsongeval;
 • De werkpostfiche voor uitzendarbeid;
 • Gezondheidstoezicht: rol van de arbeidsgeneesheer en verplichtingen van de werkgever;
 • Werkpost, arbeidsmiddelen, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen;
 • Organisatie van eerste hulp in bedrijven - Ergonomie;
 • Preventie van psychosociale risico’s;
 • Agressie door derden in het register van feiten door derden;
 • Bedrijfsbezoek.

 

Beslissing Raad van Bestuur

"Alle uitzendondernemingen moeten binnen het jaar na hun erkenning en ook binnen het jaar nadat een verbindingspersoon met vorming deze functie niet meer uitvoert (en dus moet vervangen worden door een nieuwe persoon) het bewijs leveren dat de verbindingspersoon over de basiskennis veiligheid en gezondheid beschikt.  Dit bewijs kan geleverd  worden door een certificaat of attest van een instelling die een basisvorming veiligheid en gezondheid organiseert dat overeenstemt met de minimum eindtermen die door PI geformuleerd zijn."