Home → Opleidingen → E-learning → Brandvoorkoming

Brandvoorkoming

PI heeft een programma ontwikkeld dat toelaat basiskennis omtrent “brand” te verwerven en te testen. Het doelpubliek zijn de uitzendkrachten en de nieuwelingen op de arbeidsmarkt.

 

Hoe wordt de opleiding aangepakt

 • een multimedia-presentatie, met een stem die uitleg verschaft en animatie die de aangeboden stof verrijkt
 • de mogelijkheid om de auditieve tekst ook visueel te bekijken en af te printen
 • extra rand-informatie waar mogelijk
 • per hoofdstuk een test die ad random 4 vragen selecteert uit een vragenbatterij
 • een algemene test om de opgedane kennis te testen
 • een handig menu zodat men snel van het Ă©ne onderwerp naar het andere kan springen


Wat wordt behandeld

 • de kenmerken van brand en een aantal begrippen
 • de indeling van branden
 • de blusmiddelen
 • de blustoestellen
 • wat te doen bij brand


Hoe gebruiken


Dit programma wordt individueel doorlopen (duur 60’).