Home → Opleidingen → E-learning → Gebruik van een snijmachine

Gebruik van een snijmachine

Snijden in veiligheid

Jaarlijks zijn heel wat jobstudenten het slachtoffer van een arbeidsongeval wanneer zij tijdens de schoolvakanties werken op de afdeling fijne vleeswaren en kaas.

Daarom heeft PI een nieuwe e-learning-module ontwikkeld waarmee uitzendconsulenten hun uitzendkrachten kunnen VORMEN en TESTEN alvorens ze uit te zenden.

Aanpak

  • een doorlopende presentatie met heel wat beeldmateriaal, een stem die uitleg verschaft, de mogelijkheid om de auditieve tekst ook visueel te bekijken
  • een test die at random 10 vragen selecteert uit een vragenbatterij
  • de mogelijkheid om een attest af te drukken

 

Inhoud

  • instructies voor het gebruik
  • instructies voor het onderhoud
  • hygiëne in de voedingssector, …

 

Gebruik
Het programma kan individueel door elke uitzendkracht doorlopen worden (duur: 10 minuten).

Beschikbaarheid
Het programma is gratis beschikbaar op onze website.