Home → Opleidingen → E-learning → Horeca

Horeca

Hygiëne en arbeidsveiligheid in de Horeca

Heel wat uitzendkrachten en jobstudenten zijn werkzaam in restaurants, drankgelegenheden, sandwich bar,...

Het  respect en kennis van hygiëne- en veiligheidsregels is zeer belangrijk voor het vrijwaren van de gezondheid van zowel werknemers als klanten.

Daarom heeft PI een e-learning-module ontwikkeld waarmede uitzendconsulenten hun uitzendkrachten kunnen VORMEN en TESTEN alvorens ze uit te zenden. 

  

Aanpak

  • een doorlopende presentatie met heel wat beeldmateriaal, een stem die uitleg verschaft, de mogelijkheid om de auditieve tekst ook visueel te bekijken
  • een test die ad random 10 vragen selecteert uit een vragenbatterij
  • de mogelijkheid om een attest af te drukken

  

Inhoud

volgende onderwerpen komen aan bod :

  • kledij
  • persoonlijke hygiëne
  • bediening, afruimen
  • afwassen
  • afval 

 

Gebruik 
Het programma kan individueel door elke uitzendkracht doorlopen worden (duur: 15 minuten).

Beschikbaarheid

De e-learning 'Hygiëne in de horeca' is tijdelijk niet meer beschikbaar.