Home → Opleidingen → E-learning → Werken op hoogte

Werken op hoogte

Ladders, steigers, stellingen, trappen, hoogwerkers

Opleidng verplicht? Belang van het VCA attest!


Wie op een steiger werkt, wie toezicht houdt op de werkzaamheden en wie een steiger opbouwt of aanpast moet een aangepaste opleiding ontvangen! (zie codex welzijn titel VI, hoofdstuk II, afdeling IV artikels 11 en 18)

De bouwsector beschouwt de basisopleiding VCA als voldoende voor de gebruikers van een stelling en de opleidng VOL VCA als voldoende voor de personen bevoegd om toezicht uit te oefenen op het werk.

Bereid jezelf alvorens op een steiger te gebruiken of werkzaamheden op hoogte uit te voeren, en TEST je kennis.

Uitzendbureau’s hebben de taak basisinformatie aangaande veiligheid aan de uitzendkrachten mee te geven. Kennis van de risco's bij werken op hoogte en het gebruik van ladders en steigers de arbeidsplaats hoort daar zeker bij.

PI heeft een e-learning programma ontwikkeld om aan de uitzendkantoren een middel ter beschikking te stellen om aan deze verplichting te voldoen.

Hoe wordt de opleiding aangepakt

 • een doorlopende presentatie, een stem die uitleg verschaft en beelden die de essentie van de items tonen
 • de mogelijkheid om de auditieve tekst ook visueel te bekijken
 • een test die ad random 10 vragen selecteert uit een vragenbatterij, men kan de test telkens opnieuw maken en telkens krijgt men nieuwe vragen voorgeschoteld
 • een handig menu zodat men snel van het éne onderwerp naar het andere kan springen

 

Wat wordt behandeld ?

 • risico's vallen
 • ladders
 • trappen
 • steigers en stellingen
 • rolsteigers
 • hangsteigers
 • werkbakken
 • test

Elk onderwerp beschrijft de verschillende borden en waartoe ze dienen. Telkens wordt ook meer achtergrondinformatie verschaft.

Hoe gebruiken?
Dit programma kan individueel door elke uitzendkracht doorlopen worden (duur 18’). Men kan dit programma ook, met of zonder stem, doorlopend laten afspelen in bvb. een uitzendkantoor of de beelden in een opleiding gebruiken.