Home → Opleidingen → VCA

VCA

Wat is VCA?

De afkorting “VCA” staat voor “Veiligheid, Gezondheid- en Milieu- Checklist Aannemers”. De  “VCA”-checklist is een uitgebreide vragenlijst waarmee bedrijven worden bevraagd om na te gaan in hoeverre ze voldoen aan de principes m.b.t. preventie, veiligheid en gezondheid. Bedrijven met een voldoende hoge score behalen dan een VCA-certificaat.

 

De “VCA”-certificatie komt voort uit de Wet Welzijn van 4 augustus 1996 en richt zich naar “werken met derden”. Opdrachtgevers die met onderaannemers werken zullen er op toezien dat de opdrachtnemers bij het uitvoeren van de werken de nodige preventiemaatregelen in acht nemen. Het “VCA”-systeem wil dus bewijzen dat de aannemers de noodzakelijke preventiemaatregelen in acht nemen zodat de risico’s voor hun eigen werknemers en voor deze van de opdrachtgever tot een minimum beperkt worden. De opdrachtgever heeft ook de plicht om onveilige aannemers te weren waarvan hij kan weten dat ze de wetgeving i.v.m. veiligheid en gezondheid van de werknemers niet naleven.

 

Meer informatie vindt u op de website van de vzw BeSaCC-VCA.

Links

 

 

Voor wie bedoeld?

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven met een hoog risicoprofiel (fabrieken, chemische installaties,…) en werd o.a ingevoerd om te vermijden dat onveilige aannemers het risico op ongevallen verhogen bij de opdrachtgevers. Het laten uitvoeren van een opdracht door een extern bedrijf moet met dezelfde eisen inzake preventie en bescherming op de werkplek gebeuren als deze van de opdrachtgever.

 
Naast het behalen van een VCA-certificaat is het voor het betreffende bedrijf noodzakelijk dat hun operationele medewerkers eveneens hun opdrachten uitvoeren met kennis van preventie en bescherming op de werkplek. Hiervoor volgen de werknemers een veiligheidsopleiding waarbij ze moeten slagen voor een examen.

Uitreiken van een certificaat

Alleen de Instellingen die geaccrediteerd zijn in het kader van het VCA-systeem kunnen een VCA-certificaat uitreiken. VCA- certificatie is 10 jaar geldig.

Drie niveaus van certificaties

Een geaccrediteerd VCA-centrum kan bepalen hoe de opdrachtnemer zich positioneert inzake preventie van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Er worden drie niveaus onderscheiden:

  • VCA* (1 ster): is bedoeld voor bedrijven die vooral werken als onderaanneming,
  • VCA** (2 sterren): is bedoeld voor bedrijven optredend als hoofdaannemer,
  • VCA Petrochemie: is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden verrichten aan petrochemische installaties.

Welke VCA-opleiding?

Elk bedrijf dat een VCA*, VCA** of VCA Petrochemie wil behalen stelt één van de volgende VCA-opleidingen aan zijn personeel voor:

  • B-VCA: opleiding voor de operationele werkers van een onderneming
  • VOL-VCA: opleiding bedoeld voor de operationele leidinggevenden van een onderneming.

Hoe kan ik mij voorbereiden op een VCA-test?

Zie website van de vzw BeSaCC-VCA.