Home → Opleidingen → VCU

VCU

Wat is VCU?

De afkorting VCU staat voor “Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties”. De VCU- checklist is een uitgebreide vragenlijst waarmee uitzendbedrijven worden bevraagd om na te gaan in hoeverre ze voldoen aan de principes m.b.t. preventie, veiligheid en gezondheid. Uitzendbedrijven met een voldoende hoge score behalen dan een VCU-certificaat.

Voor wie bedoeld?

De VCU-procedure is bedoeld voor uitzendondernemingen die uitzendkrachten leveren aan gebruikers (met een VCA-accreditatie). Het VCU-certificaat van een uitzendbedrijf verzekert de gebruiker dat het uitzendbedrijf bewust is van de mogelijke risico’s op het werk. De medewerkers van een geaccrediteerd VCU-uitzendkantoor volgen een VIL-opleiding en leggen hiervoor een VIL-examen af.

Uitreiken van een certificatie

Alleen de Instellingen die geaccrediteerd zijn in het kader van het VCU-systeem kunnen een VCU-certificatie uitreiken.

Hoe kan ik mij voorbereiden op een VCU-test?

 • De papieren versie van het VIL-VCA handboek kan gratis besteld worden via Preventie en Interim (info(at)p-i.be). Het handboek bevat informatie over veiligheid en gezondheid op het werk en is bedoeld voor leidinggevenden van uitzendbedrijven en hun medewerkers. De onderwerpen werden gekozen in functie van de risico’s waarmee ze geconfronteerd kunnen worden bij de gebruikers.                                             
  In de nieuwe versie van het handboek werd de nadruk gelegd op
  • De nieuwe wetgeving over de werkpostfiche;
  • De nieuwe etikettering van gevaarlijke producten;
  • Het veiligheidsgedrag van medewerkers;
  • Sloopwerken

Links

Lijst van geaccrediteerde bouw-uitzendkantoren

 

BESACC-Lijst van certificatieinstellingen

 

VCU wijzigingen 2011-2007

 

Enkele organisaties die een VIL-VCU - Veiligheid voor leidinggevenden en intercedenten van uitzendbureaus aanbieden: