Home → PI → News

News

Mag een jobstudent op een dak werken?

In de wetgeving is het niet expliciet verboden een jobstudent op een dak te laten werken.

Deze werkpost kan toegelaten worden MAAR enkel en alleen indien:

  • De gebruiker heeft een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd met de hulp van zijn (interne of externe) preventiedienst;
  • Het resultaat van deze analyse laat toe een jobstudent op het dak te laten werken;
  • Alle preventiemaatregelen zijn genomen (collectieve beschermingsmiddelen, opleiding, vergezeld zijn  van een ervaren werknemer...);
  • De jobstudent heeft voldoende maturiteit om de risico's van deze werkpost te herkennen en te begrijpen;
  • De werkpostfiche is correct ingevuld en de jobstudent heeft  voorafgaand een medisch onderzoek ondergaan (bvb. hanteren van lasten, ergonomische belasting);
  • Het verplicht onthaal is door een bekwame verantwoordelijke uitgevoerd.

 

Voor meer informatie over de preventie van arbeidsongevallen voor jobstudenten, raadpleeg onze circulaire of bel Preventie en Interim (0800 23 999).

Ken je de risico’s van ’t vak?

Preventie en Interim pakt uit met een nieuwe campagne om het aantal arbeidsongevallen bij jobstudenten in de uitzendsector nog verder te laten dalen. Spil van de campagne is de volledig vernieuwde website www.ikbenjobstudent.be die sinds 15 december 2015 online is. Via deze site krijgen jongeren tips op maat over de veiligheidsrisico's die ze lopen en hoe ze die kunnen aanpakken tijdens hun studentenjobs. Ook uitzendkantoren en scholen vinden er veel relevante achtergrondinformatie en sensibilisatiemateriaal. En natuurlijk biedt PI op de nieuwe site ook de relevante regelgeving op een heldere en overzichtelijke manier op een presenteerblaadje aan. De nieuwe website is zowel ontwikkeld voor PC, tablet als smartphone.

 

Voor de campagne werd een opvallend en fris campagnebeeld gecreëerd in felle, jeugdige kleuren. Een crash test dummy-stripfiguur symboliseert de risico's die jobstudenten kunnen lopen tijdens hun vakantiejobs. De opvallende affiches zijn in verschillende formaten gratis te verkrijgen bij Preventie en Interim, net als ander campagnemateriaal zoals contractmapjes, agenda's 2016, snapwraps,...

 

Uiteraard stopt het voor Preventie en Interim niet bij deze lancering van een nieuwe website en campagnebeeld. In 2016 zet PI volop verder in op het bewust maken van jobstudenten over de risico's van 't vak. De website zal regelmatig gestoffeerd worden met nieuwe informatie (o.a. over nog tal van andere mogelijke studentenjobs). De campagne zal ook letterlijk tot leven komen de volgende maanden. Neem alvast geregeld een kijkje op de nieuwe jobstudentenwebsite en hou het vervolg van onze campagne in het oog. Met zijn allen streven we naar een tien voor talent en een nul voor ongevallen. Ook bij jobstudenten.