Home → PI → Structuur PI → Team

Team

Het PI-team

 

Marijke Bruyninckx, ir. - Directeur

Tel: 02 204 56 84 | e-mail: mb(at)p-i.be

 

Nico Cannie - Adviseur

Tel: 02 204 56 81 | e-mail: nico.cannie(at)p-i.be

 

Katie De Pauw - Management assistant

Tel: 02 204 56 83 | e-mail: katie.depauw(at)p-i.be

  

Nicolas Kozyreff - Web Content Manager

Tel: 02 204 56 86 | e-mail: nicolas.kozyreff(at)p-i.be

 

Marleen Tans - Communicatieverantwoordelijke

Tel: 02 204 56 85 | e-mail: marleen.tans(at)p-i.be

 

Julien De Froy - Adviseur

Tel: 02 204 56 80 | e-mail: julien.defroy(at)p-i.be