Home → PI → Werking

Werking

Rol

De uitzendondernemingen, verenigd in de werkgeversorganisatie Federgon, en de vakorganisaties die de werknemers vertegenwoordigen hebben het initiatief genomen om een centrale dienst voor de sector op te richten.

Het KB van 4 december 1997 tot oprichting van een Centrale Preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid geeft een wettelijke basis voor de creatie van de sectorale veiligheidsdienst.


Preventie en Interim (PI),  is een vzw, opgericht in 1998, wordt paritair beheerd en heeft als taak het verminderen van het aantal arbeidsongevallen door veiligheidssensibilisatie, onderzoek, advies en opleiding.


PI wendt zich tot alle uitzendbureaus, alle uitzendkrachten en ook tot alle ondernemingen waar uitzendkrachten ingezet worden.

De centrale cel van PI zorgt voor de invulling van een globaal beleid in nauwe samenwerking met de verbindingspersonen die in elke uitzendonderneming werkzaam zijn.

 

Objectieven van PI

PI heeft als doel het aantal en de ernst van arbeidsongevallen van uitzendkrachten te verminderen en het beschermen van hun gezondheid bij het uitvoeren van risicovolle taken. Belangrijk is dat uitzendkrachten evenmin, als de andere werknemers, worden blootgesteld aan deze risico's. PI stelt praktische en efficiënte maatregelen voor om het welzijn op het werk te verbeteren.

 

Aanvullend voert PI onderzoek naar vaak voorkomende gevaren en ontbrekende preventiemaatregelen en worden arbeidsongevallenstatistieken opgesteld en geanalyseerd. PI verleent eveneens advies aan de uitzendbureaus, ontwikkelt opleidingen en organiseert preventiecampagnes. Daarnaast stelt PI didactische hulpmiddelen, zoals documenten, folders, brochures, handleidingen, dvd's, affiches, websites..., ter beschikking voor uitzendkantoren, uitzendkrachten en inlenende bedrijven. 

 

PI verzorgt ook een dagelijkse permanentie waar de verschillende actoren in de uitzendsector terecht kunnen met vragen over veiligheid en gezondheid op het werk. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van het gratis nummer, de website en de info mail.

 

Financiering

De centrale dienst ontvangt zijn financiële inkomsten onder de vorm van jaarlijkse forfaitaire bijdrage afkomstig van alle uitzendbureaus. Zij dekken het geheel van de kosten voor de reglementaire opdrachten van de dienst.