Home → Statistieken → De frequentiegraad en de ernstgraad

De frequentiegraad en de ernstgraad

Om het belang en de evolutie van de arbeidsongevallen te kunnen meten en vergelijken wordt gebruik gemaakt van twee indicatoren : de frequentiegraad en de ernstgraad. Wat is de betekenis van deze indices?

 

De frequentiegraad = Fg = maat voor het aantal ongevallen van een groep werknemers gedurende een bepaalde periode

  

aantal ongevallen * 1.000.000 / het totaal aantal uren blootstelling aan het risico

= Het aantal ongevallen van een groep werknemers in functie van het totaal aantal gepresteerde uren door deze werknemers gedurende één jaar

 

Tg = 100, komt overeen met :

  • 1 werknemer (voltijds) op 6 is per jaar het slachtoffer van een arbeidsongeval
  • 7 arbeidsongevallen gedurende een volledige loopbaan (voltijds, 35 jaar) van één werknemer

De werkelijke ernstgraad = Weg = een maat voor de ernst van de ongevallen van een groep werknemers gedurende een bepaalde periode, waarbij enkel rekening gehouden wordt met de werkelijke dagen afwezigheid op het werk ten gevolge van de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door de arbeidsongevallen

 

Het aantal (kalender)dagen arbeidsongeschiktheid *1.000 / Het totaal aantal uren blootstelling aan het risico

= De ernst van de ongevallen is gebaseerd op het totaal aantal kalenderdagen afwezigheid ten gevolge van alle arbeidsongevallen overkomen aan een groep werknemers gedurende een jaar

 

Weg = 1, komt overeen met 1,5 dagen aanwezigheid van elke voltijdse werknemer gedurende één jaar

 

De globale ernstgraad = Geg = een maat voor de ernst van de ongevallen van een groep werknemers gedurende een bepaalde periode, waarbij naast de werkelijke dagen afwezigheid op het werk ten gevolge van de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door de arbeidsongevallen, ook rekening gehouden wordt met de blijvende invaliditeit veroorzaakt door deze ongevallen

Het aantal (kalender)dagen arbeidsongeschiktheid + aantal forfaitaire dagen )* 1.000 / Het totaal aantal uren blootstelling aan het risico

 

Het aantal (kalender)dagen arbeidsongeschiktheid is het aantal dagen dat door de verzekeraar vergoed wordt en komt overeen met het aantal kalenderdagen (zaterdag en zondag + feestdagen, exclusief dag van ongeval) dat de werknemers met een arbeidsongeval afwezig zijn tengevolge van dit ongeval.

 

Het aantal forfaitaire dagen dat voor elk ongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid moet genomen worden is vastgelegd door de wetgeving (zie Codex welzijn op het werk Titel II, hoofdstuk I, bijlage IV, tabel D)

 

Voorbeelden

  • Dodelijk arbeidsongeval 7.500 dagen
  • Het verlies van een hand : 4.450 dagen
  • Het verlis van het gezichtvermogen van één oog : 2.800 dagen
  • Het verlies van één vinger : 825 dagen

bron : Codex welzijn op het werk titel II, hoofdstuk I