Home → Statistieken → Jobstudenten → 2005

2005

Analyse arbeidsongevallen jobstudenten 2005

Daling van zowel de frequentiegraad (-7,3%) als de ernstgraad (-15,7%) voor de jobstudenten-uitzendkrachten in vergelijking 2004.

Resultaten van de analyse 2005

  • 130.425 jobstudentencontracten of ± 110.000 jobstudenten (= schatting) in de mate dat een jobstudent voor verschillende uitzendbureaus werkte
  • 11.814.311 gepresteerde uren
  • 827 arbeidsongevallen waarvan 216 met meer dan 5 dagen werkongeschiktheid
  • 3.792 dagen werkongeschiktheid
  • de gemiddelde duur van de ongeschiktheid, voor de ongevallen met meer dan een dag werkongeschiktheid, bedraagt 7,6 dagen
  • 1 jobstudent op 133 heeft een arbeidsongeval gehad en 1 jobstudent op 509 had meer dan 5 dagen werkongeschiktheid
  • de frequentiegraad is 41.98 en de ernstgraad 0.32

Evolutie sinds 1999

Figuur 1: Frequentiegraad van 1999 tot en met 2005

Figuur 2: Ernstgraad van 1999 tot en met 2005


Download de volledige studie