Home → Statistieken → Jobstudenten → 2006

2006

Analyse arbeidsongevallen JOBSTUDENTEN 2006

In vergelijking met 2005 is er een daling van de frequentiegraad met 11,6% en een stijging van de ernstgraad met 15,6%.

 

 

De daling van het aantal ongevallen overkomen aan jobstudenten-uitzendkrachten is zeer bemoedigend. De toename van de ernst van die ongevallen daarentegen kan worden verklaard door de tendens om steeds vaker risicotaken aan jobstudenten toe te vertrouwen.

De resultaten van de analyse 2006

  • 144.397 jobstudentencontracten of ± 120.000 jobstudenten (= schatting) in de mate dat een jobstudent voor verschillende uitzendbureaus werkte
  • 12.830.674 gepresteerde uren
  • 825 arbeidsongevallen waarvan 223 met meer dan 5 dagen arbeidsongeschiktheid
  • 4.780 dagen arbeidsongeschiktheid
  •  de gemiddelde duur van de ongeschiktheid, voor de ongevallen met meer dan een dag arbeidsongeschiktheid, bedraagt 10,04 dagen
  • 1 jobstudent op 145 heeft een arbeidsongeval gehad en 1 jobstudent op 538 had meer dan 5 dagen arbeidsongeschiktheid
  • de frequentiegraad is 37,10 en deernstgraad 0.37

 

 

De evolutie sinds 1999

Figuur 1: Frequentiegraad van 1999 tot en met 2006

Figuur 2: Ernstgraad van 1999 tot en met 2006

 

 

Download de volledige studie