Home → Statistieken → Jobstudenten → 2007

2007

Analyse arbeidsongevallen JOBSTUDENTEN 2007

In vergelijking met 2006 is de frequentiegraad met 10,1% gestegen (stijging enkel vastgesteld in de leeftijdscategorie 16-20 jaar!) Wat de ernstgraad betreft (het totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid voor alle ongevallen samen), deze daalt met 13,5% t.o.v. 2006.

Van juli tot eind september 2007 hebben ongeveer 125.000 studenten (10% toename van het arbeidsvolume t.o.v. 2006) een vakantiejob uitgeoefend via een uitzendkantoor. In vergelijking met 2006 is er een toename van het aantal arbeidsongevallen en een daling van de ernstgraad van deze ongevallen.

De resultaten van de analyse 2007

  • 145.854 jobstudentencontracten of ± 125.000 jobstudenten (= schatting) in de mate dat een jobstudent voor verschillende uitzendbureaus werkte
  • 14.416.834 gepresteerde uren
  • 996 arbeidsongevallen waarvan 273 met meer dan 5 dagen arbeidsongeschiktheid
  • 4.685 dagen arbeidsongeschiktheid
  • de gemiddelde duur van de ongeschiktheid, voor de ongevallen met meer dan een dag arbeidsongeschiktheid, bedraagt 7,95 dagen
  • 1 jobstudent op 120 heeft een arbeidsongeval gehad en 1 jobstudent op 440 had meer dan 5 dagen arbeidsongeschiktheid
  • de frequentiegraad is 40,86 en de ernstgraad 0.32

De evolutie sinds 1999

Figuur 1: Frequentiegraad van 1999 tot en met 2007

Figuur 2: Ernstgraad van 1999 tot en met 2007

Figuur 3: Aantal dagen arbeidsongeschiktheid per ongeval van 1999 tot en met 2007