Home → Statistieken → Jobstudenten → 2008

2008

Van juli tot eind september 2008 hebben ongeveer 165.000 studenten (toename van het aantal jobstudenten, maar lichte daling van totaal aantal gepresteerde uren) een vakantiejob uitgeoefend via een uitzendkantoor.

In vergelijking met 2007 is er een gevoelige daling van het aantal en de ernst van de arbeidsongevallen.

In 2008 werd 1 jobstudent op 160 verwond tijdens het werk en 1 jobstudent op 660 had een ongeval met meer dan 5 dagen arbeidsongeschiktheid.

De frequentiegraad is met 25% gedaald t.o.v. 2007. De ernstgraad (het totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid voor alle ongevallen samen) daalt met 15% t.o.v. 2007.

In vergelijking met 1999 is de frequentiegraad gedaald met 55% en de ernstgraad met 50%.

De resultaten 2008 bevestigen de gestadige daling die we sinds 1999 konden vaststellen. In 2006 kregen we een waarschuwing door een lichte stijging van het aantal ongevallen. De versterkte sensibilisatieactie in 2008 heeft haar vruchten afgeworpen. Zowel vanuit scholen als bedrijven kwam er meer vraag naar informatie en er namen 20% meer studenten deel aan de wedstrijd.
Enkele zwaardere ongevallen vestigen onze aandacht op de noodzaak een student altijd onder toezicht van een ervaren werknemer te laten werken. Zelfs al zijn de uit te voeren taken niet gevaarlijk, het bedrijf of de werklocatie blijft een plaats met onbekende of onverwachte risico’s.

In het volledige verslag is het resultaaat opgenomen van de analyse van de ongevallen met meer dan 5 dagen werkverlet om de oorzaken van deze ongevallen beter te kunnen definiëren en om daaruit lessen te trekken en hulpmiddelen te ontwikkelen voor de sensibilisatie- en preventieacties in 2009.

 

Raadplegen het volledig verslag