Home → Statistieken → Jobstudenten → 2009

2009

Aantal arbeidsongevallen jobstudenten-uitzendkrachten 2009 is licht gedaald

Van juli tot eind september 2009 hebben ongeveer 150.000 studenten een vakantiejob uitgeoefend via een uitzendkantoor. (daling van het aantal jobstudenten met 10% en van het aantal gepresteerde uren met 15% t.o.v. 2008)

 

In vergelijking met 2008 is er een lichte daling van het aantal arbeidsongevallen maar een stijging van de ernst.

 

In 2009 werd 1 jobstudent op 200 verwond tijdens het werk en 1 jobstudent op 800 had een ongeval met meer dan 5 dagen arbeidsongeschiktheid.

 

De frequentiegraad is met 2,5% gedaald t.o.v. 2008. De ernstgraad (het totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid voor alle ongevallen samen) stijgt met 10% t.o.v. 2008.

 

In vergelijking met 1999 is het aantal jobstudenten verdubbeld, maar de frequentiegraad daalde met 60% en de ernstgraad met 52%.

  • 2009 bevestigt de mooie resultaten die in 2008 behaald werden (een daling van de frequentie met 20% t.o.v het vorige jaar). De daling die bereikt werd is niet tijdelijk of eenmalig, maar wordt in 2009 behouden. De stijging van de ernst in 2009 is echter een verwittiging en vraagt om aandacht voor de ernstige ongevallen.
  • De sensibilisatieacties hebben hun effect op de arbeidongevallen bewezen, maar hebben ook een blijvend effect op lange termijn. De jobstudenten van deze zomer zijn de werknemers van de volgende jaren. De basis is gelegd voor aandacht voor veilig en gezond werk, respecteren van regels en vooral alert zijn voor de risico’s op de werkplek
  • Hoewel de uitzendsector slechts tijdelijk instaat voor de tewerkstelling heeft het toch een voorbeeldfunctie met blijvend effect naar de toekomst. Preventie en Interim zal daarom de actie in 2010 verder zetten en nog meer ondernemingen, scholen en jeugdorganisaties contacteren voor samenwerking.
  • PI heeft  de ongevallen met meer dan 10 dagen werkverlet meer diepgaand onderzocht om de oorzaken van deze ongevallen beter te kunnen bepalen en om daaruit lessen te trekken en hulpmiddelen te ontwikkelen voor de sensibilisatie- en preventieacties in 2010.