Home → Statistieken → Jobstudenten → 2012

2012

Arbeidsongevallencijfers 2012 jobstudent-uitzendkrachten

In 2012 hebben 188.422 studenten een studentenjob uitgevoerd via een uitzendkantoor. In 2011 werkte nog ongeveer een kwart van de jongeren buiten deze zomerperiode en deed zo het totaal aantal gepresteerde uren stijgen van 12,5 miljoen tijdens de zomer tot 16,6 miljoen over het gehele jaar 2011. In 2012 stijgt de tewerkstelling van jobstudentuitzendkrachten ongezien verder tot 20,8 miljoen gepresteerde uren. Hierdoor neemt de zomerpiekperiode stellig wat verder af en zijn jobstudenten doorheen het jaar actiever.

 

Het aantal gepresteerde uren per contract en dus per jobstudent neemt verder toe. Toen de meting nog in de zomerperiode gebeurde, betrof het ieder jaar ongeveer 80 uur per jobstudent. In 2011 nam dit reeds toe tot 90 uur om in 2012 met de vernieuwde wetgeving verder te klimmen tot 110 uur per jobstudent. Dit bewijst alvast dat jongeren niet meer enkel tijdens de zomer studentenarbeid verrichten.

 

2 jobstudenten op 1000 hadden in 2012 een arbeidsongeval (opgelet: “nieuwe” berekening met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid, identieke berekeningswijze als voor de andere uitzendkrachten).

 

De grote verschillen tussen de leeftijdscategorieën in frequentie- en ernstgraad vernauwden de afgelopen jaren steeds meer. Na een kleine hapering in 2011 bij de <18-jarigen, kent ook deze groep opnieuw een sterke positieve evolutie. Het onderscheid tussen <18 en +18 jarigen is daarmee bijna helemaal weggewerkt.

 

In vergelijking met 2011 is in 2012 de frequentiegraad van de arbeidsongevallen van de jobstudenten gedaald met 12,5% en de ernstgraad met 5%.

 

In vergelijking met 1999 is in 2012 het aantal jobstudenten meer dan verdubbeld, maar de frequentiegraad daalde wel met 72% en de ernstgraad met 69%.