Home → Statistieken → Jobstudenten → 2013

2013

Arbeidsongevallencijfers 2013 jobstudent-uitzendkrachten

In 2013 hebben 191.015 studenten een studentenjob uitgevoerd via een uitzendkantoor en presteerden samen 21.092.318 uren. Dit is bijna een status quo vergeleken met 2012 (nauwelijks 1,3 % stijging) wat goed overeenkomt met de algemene tendens voor de totale groep uitzendkrachten waar het aantal blootstellingsuren in 2013 ook tot stilstand kwam (een minieme daling met -0,7 %).

 

In vergelijking met 2012 is in 2013 de frequentiegraad van de arbeidsongevallen van de jobstudenten gedaald met 14,8 % en de ernstgraad met 15,8 %.

 

In vergelijking met 1999 is in 2013 het aantal jobstudenten meer dan verdubbeld, maar de frequentiegraad daalde wel met 76 % en de ernstgraad met 74 %.

 

Het aantal gepresteerde uren per contract en dus per jobstudent is in 2013 status quo gebleven (110,42 uur). De afgelopen jaren steeg dit voortdurend: van 80 uur in 2010 tot een opmerkelijke klim in 2012 met 110,5 uur per contract. Die gunstige evolutie in 2012 had ongetwijfeld te maken met de versoepelde wetgeving waardoor jobstudenten met een voordelige sociale bijdrage 50 dagen per jaar konden werken. Dat positief effect was onmiddellijk maximaal voelbaar en heeft zich niet meer verder versterkt in 2013.

 

1,85 jobstudenten op 1000 hadden in 2013 een arbeidsongeval (sinds 2011 berekening met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid/werkverlet, een identieke berekeningswijze als voor de andere uitzendkrachten en werknemers).

 

 

Tussen de leeftijdsgroepen onderling vervaagden de grote verschillen in frequentie- en ernstgraad in de afgelopen jaren steeds meer. Soms springt een categorie er eventjes bovenuit. Zo was er in 2011 een kleine hapering bij de <18-jarigen wat in 2012 volledig hersteld was en in 2013 verder stabiel bleef. De +18-jarigen kenden steeds net iets betere resultaten en kenden een daling in 2013 van frequentie- en ernstgraden met respectievelijk -15,3 % en -16,7 %.