Home → Statistieken → Jobstudenten → 2015

2015

Arbeidsongevallencijfers 2015 jobstudent-uitzendkrachten

Het aantal contracten van jobstudent-uitzendkrachten is in 2015 met 7,8% toegenomen t.o.v. 2014 met name van 209 616 in 2014 tot 225 928 in 2015. Vertaald in gepresteerde uren komt dit overeen met een stijging van 23,8% t.o.v. 2014 (van 22,5 miljoen uur naar 27,9 miljoen uur).

 

Sinds 2010 is het gemiddeld aantal gepresteerde uren per contract van een jobstudentuitzendkracht geleidelijk gestegen, van 80 uur per jobstudent in 2010 tot 123,5 uur in 2015.

 

Het aandeel van jobstudent-uitzendkrachten in de totale markt van de uitzendarbeid bedraagt 14,3%. De frequentiegraad is in 2015 gedaald t.o.v. 2014: van 20 tot 16,02, en is daarmee tegelijk de laagste frequentiegraad sinds 2005 (2005 was het eerste jaar met een systematische bevraging naar jobstudent-uitzendkrachten). Ook de werkelijke ernstgraad kende na de stijging in 2014 opnieuw een daling in 2015 tot een Weg van 0,17 waarmee bijna het minimum uit 2013 wordt bereikt. In 2015 was er gelukkig geen enkel dodelijk arbeidsongeval bij jobstudent-uitzendkrachten. Per 1 000 contracten van jobstudenten hebben 1,98 jobstudenten een arbeidsongeval met minimum 1 dag arbeidsongeschiktheid gehad.

 

 

Preventie en Interim blijft inzetten op het sensibiliseren van jongeren over de risico’s van ’t vak. Getuige daarvan de in 2015 volledig vernieuwde jobstudentenwebsite www.ikbenjobstudent.be en bijhorend materiaal (o.a. affiches, contractmapjes,…) en de in de steigers staande campagne naar scholen in 2016.