Home → Statistieken → Uitzendkrachten → 2005

2005

2005 : daling arbeidsongevallen van de uitzendkrachten

In 2005 werd opnieuw voor de sector het laagste cijfer bereikt dat ooit genoteerd werd, dit zowel voor de frequentie als voor de ernst van de arbeidsongevallen van de uitzendkrachten. De ongevallenfrequentie daalde met 7,6%, de werkelijke ernstgraad met 9,4%, maar de globale ernstgraad steeg met 5%.

2005: statistiek arbeidsongevallen interiemwerkers

Één op de 43 uitzendkrachten had een arbeidsongeval met minimum één dag werkverlet en één op de 550 uitzendkrachten had een blijvende arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval op de werkplaats.

In 2005 werd opnieuw voor de sector het laagste cijfer bereikt dat ooit genoteerd werd, dit zowel voor de frequentie als voor de ernst van de arbeidsongevallen van de uitzendkrachten. Deze daling bevestigt de gunstige tendens in de evolutie van de ongevallencijfers en het nut van de preventie inspanningen.

De stijging van de activiteit binnen de sector met ongeveer 3% is vooral toe te schrijven aan de toename van de bediendeactiviteit (9%).

In 2005 daalde de ongevallenfrequentie met 7,6%, de werkelijke ernstgraad met 9,4%, maar de globale ernstgraad steeg met 5%.

De arbeiders die 92% van de ongevallen voor hun rekening nemen kennen een daling van de frequentie (-8%) en werkelijke ernst (-9%) maar een stijging van de globale ernst (+7,4%).

Bij de bedienden steeg zowel de frequentie (+11%) als de werkelijke ernst (+25%) en de globale ernst (+4,5%). Deze stijging kan ondermeer verklaard worden door een verschuiving van een arbeiders- naar een bediendestatuut voor bepaalde functies. Dit doet de cijfers van de bedienden stijgen, maar heeft geen grote impact op de cijfers van alle uitzendkrachten omdat de bedienden veel minder ongevallen hebben dan de arbeiders.

  • Manuele behandeling en bewerking van goederen en producten geven aanleiding tot de meeste ongevallen, meestal met lichte kwetsuren.
  • De ledematen, in het bijzonder de vingers, zijn de meest kwetsbare lichaamsdelen.
  • Ongevallen met voertuigen (op de weg en intern transport) en bewerkingsmachines veroorzaken de meest ernstige ongevallen.
  • Niet zozeer de sector waar men tewerkgesteld is, maar wel het soort activiteit die men uitvoert, beïnvloedt sterk de frequentie en de ernst van de ongevallen.


Deze daling van arbeidsongevallen van de uitzendkrachten is geen toeval, maar het resultaat van een intensieve preventiecampagne van de sector die vooral een verhoogde aandacht voor veiligheid op het werk heeft veroorzaakt zowel bij de uitzendconsulenten als bij de inlener en de uitzendkracht.

Om de toekomstige acties te richten naar de knelpunten is een gecentraliseerde opvolging van de arbeidsongevallen noodzakelijk. Op deze manier krijgen wij meer inzicht in de omstandigheden en de oorzaken die tot de ongevallen geleid hebben.

Download de volledige studie