Home → Statistieken → Uitzendkrachten → 2009

2009

STERKE DALING VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN VAN DE UITZENDKRACHTEN IN 2009

 

De ongevallencijfers zijn tegenover 2008 sterk gedaald en bevestigen de continue verbetering die we al 10 jaar konden realiseren dankzij een verhoogde aandacht  voor  veiligheid en een beter onthaal van de uitzendkracht.

 

In 2009 had 1 op de 66 uitzendkrachten een arbeidsongeval met minimum één dag arbeidsongeschiktheid (tegenover 1 op 50 in 2008) en 1 op de 840 had een blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval op de werkplaats (tegenover 1 op 630 in 2008).

 

In vergelijking met 2000, is de frequentie 48% en de ernstgraad met 44%.

 

De economische crisis heeft het aanbod van ervaren uitzendkrachten verbeterd. In tijden van werkonzekerheid hebben de sensibiliserings- en communicatiecampagnes t.o.v. uitzendkrachten ook hun effect bewezen. De vrees dat door budgetbeperkingen de inspanningen voor opleiding, tijd voor onthaal en begeleiding was zeker gegrond. De inspanningen van Preventie en Interim en de uitzendbureaus werden verder gezet en hebben deze hindernis omzeild. Door overheidsinitiatieven kon de uitzendsector veiligheidsopleidingen laten subsidiëren (Freesafestart, trekkingsrecht).

 

Sinds maart 2010 voelt de sector een toename van de vraag naar uitzendarbeid.

Nieuwe arbeidskrachten zonder ervaring worden opnieuw aangetrokken, dit verhoogt de kans op ongevallen. Een verhoogde aandacht voor selectie, informatie, onthaal en vorming van uitzendkrachten bij inleners wordt het speerpunt voor nieuwe acties.

 

Meer informatie