Home → Statistieken → Uitzendkrachten → 2010

2010

Arbeidsongevallen van uitzendkrachten in 2010

Terwijl de voorbije jaren de arbeidsongevallencijfers een voortdurend dalende trend kenden, toont de recente analyse een status quo aan voor de cijfers van 2010 t.o.v. 2009. Tegelijkertijd werd in 2010 voor alle sectoren 14% meer uitzendkrachten ingezet dan in 2009. Rekening houdend met de arbeidsongevallencijfers van het verleden, de heropleving van de economie en de status quo van de cijfers in 2010 kan men stellen dat de behaalde resultaten voor de uitzendsector positief zijn. In 2011 blijft Preventie en Interim met gerichte acties en sensibilisatiecampagnes erover waken dat de preventie en bescherming van de uitzendkrachten op de werkplek gegarandeerd blijft, met als voornaamste prioriteit het voorkomen van arbeidsongevallen.

Enkele cijfers

160,8 miljoen uren werden gepresteerd door uitzendkrachten (jobstudenten inbegrepen) waarvan 61,3% door arbeiders en 38,7% door bedienden. Hoewel de hele uitzendsector een heropleving kende, was de stijging bij de arbeiders sterker (+20,3%) dan bij de bedienden (+6,1%). In 2010 waren 17 uitzendkrachten op 1000 slachtoffer van een arbeidsongeval met minimum één dag arbeidsongeschiktheid en 1,5 uitzendkracht op 1000 had een blijvende arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval op de werkplaats. Daar uitzendkrachten meestal geen volledig jaar tewerkgesteld worden als uitzendkracht (dit kan variëren van één dag tot een volledig jaar) ligt deze verhouding natuurlijk lager dan het gemiddelde van de werkende bevolking waar 33 werknemers op 1000 elk jaar één ongeval heeft met minstens één dag arbeidsongeschiktheid.

Grafieken: frequentie en ernstgraad

Zoals uit de grafieken blijkt is in 2010 de frequentiegraad zowel bij de arbeiders als bij de bedienden gedaald maar het verschil met 2009 is verwaarloosbaar klein. De ernstgraad kent een gelijkaardige evolutie wat betreft de werkelijke ernstgraad.