Home → Statistieken → Uitzendkrachten → 2011

2011

Arbeidsongevallen van uitzendkrachten in 2011

In 2010 gaven de arbeidsongevallencijfers, na opeenvolgende gunstige cijfers van een decennium, een status quo van de frequentie- en ernstgraden van de uitzendkrachten weer. In 2011 is daarentegen een nieuwe significante vermindering over heel de lijn merkbaar. Bij de bedienden is dit sterker dan bij arbeiders.

De tewerkstelling bij de arbeiders steeg net zoals in 2010 sterker dan bij de bedienden. Uit de frequentiecijfers blijkt dat arbeiders 5 keer meer het slachtoffer worden van een arbeidsongeval dan bedienden. Uit de ernstcijfers blijkt verder dat deze arbeiders 5,5 keer meer kans hebben op een arbeidsongeval, met één of meerdere dagen arbeidsongeschiktheid, dan de bedienden.

Dat arbeidersfuncties meer en meer een bediendestatuut krijgen toebedeeld, blijkt ontegensprekelijk uit de tewerkstellingscijfers. In 2000 waren 70% van de uitzendkrachten arbeiders, in 2011 is dit nog 62%. Deze tendens is identiek aan de evolutie in de totale werknemerspopulatie.

De algemene tendens van de laatste jaren om bepaalde functies van arbeiders- naar bediendestatuut te verplaatsen weerspiegelt zich in de globale ernstcijfers. De globale ernstcijfers van bedienden kenden door de jaren heen een stijging of bleven gelijk maar daalden nooit. De reden hiervoor is dat functies met eerder een arbeidersprofiel een hoger risico op ongevallen inhouden dan de klassieke administratieve bediendefuncties, zoals bijvoorbeeld een logistiek bediende die ook een heftruckfunctie vervult.

Voor het eerst neemt men in 2011 een keerpunt waar in het fenomeen van de voortdurende stijging van de werkelijke ernstgraden bij de bedienden. Deze ommekeer was onmiddellijk zeer significant met een reductie van 18,8% voor de werkelijke en 24,4% voor de globale ernstgraad. Dit feit wordt opgevolgd in de volgende jaren om te bekijken of het een toevalstreffer betreft of een start van een nieuwe tendens.