Home → Statistieken → Uitzendkrachten → 2012

2012

Arbeidsongevallen van de uitzendkrachten in 2012

In vergelijking met 2011 is het aantal gepresteerde uren in 2012 gedaald met 6,2%. Bij de arbeiders was de daling met 9,1% sterk te voelen, bij de bedienden is de inkrimping beperkt tot 1,3% (zie H.2, punt 2.1 Tewerkstelling totale uitzendsector). Na twee opeenvolgende jaren van stijgende tewerkstelling, kampt ook de uitzendsector, net als in 2009, met een economisch minder goed jaar.

 

Voor de frequentiegraad (Fg) stellen we in 2012 zowel bij de arbeiders (-9,9%) als bij de bedienden (-3,1%) een belangrijke daling vast. Terwijl in 2011 de bedienden de beste cijfers optekenden (arbeiders: -4,8 versus bedienden: -15,4%), is het nu aan de arbeiders om de grootste vooruitgang te boeken. Voor de gehele uitzendsector (arbeiders en bedienden samen) is er een opmerkelijke daling van 11,2% (zie tabel 3: Overzicht 2000-2012).

 

Voor de werkelijke ernstgraad (Weg) is er voor de totale uitzendmarkt een aanzienlijke daling met -11,9%. De bedienden bevestigen met -11,5% opnieuw hun goed resultaat uit 2011. Ook de arbeiders presteren dit keer met -8,8% uitstekend in tegenstelling tot hun bescheiden maar wel positief resultaat (-1,3%) van het jaar daarvoor.

 

 

Ook de globale ernstgraad (Geg) kent in 2012 met -15,8% mooie resultaten voor het totaal van beide categorieën werknemers. Voor de bedienden is er een verbetering vastgesteld van -6,2%, zij het iets minder spectaculair dan in 2011 toen -24,4% werd bereikt. De arbeiders kenden dit jaar, in tegenstelling tot de geringe afname uit 2011, de grootste daling met -14,6%.