Home → Statistieken → Uitzendkrachten → 2013

2013

Arbeidsongevallen van de uitzendkrachten in 2013

In 2013 is het totaal aantal gepresteerde uren vergelijkbaar met 2012. Bij de arbeiders was er een kleine inkrimping met -2,9 % welke gecompenseerd werd door de beperkte stijging van de bedienden met +2,5 %.

 

Net zoals in 2012 daalt in 2013 de frequentiegraad (Fg), ditmaal met -5,8 % voor de arbeiders en -11,5 % voor de bedienden. Waar in 2012 de arbeiders de beste cijfers optekenden (arbeiders: -9,9 versus bedienden: -3,1 %), zijn het nu de bedienden die de grootste vooruitgang boeken. Voor de gehele uitzendsector (arbeiders en bedienden samen) is er een merkelijke daling met - 8 % (zie tabel 3: Overzicht 2000-2013).

 

Voor de totale uitzendsector bedraagt de werkelijke ernstgraad (Weg) -4,6 %. In vergelijking met 2012 waar de bedienden een vooruitgang boekten van -11,5 %, wordt in 2013 nog maar -2,2 % opgetekend. De arbeiders daarentegen tonen in 2013 de sterkste progressie met -4,0 %.

 

De globale ernstgraad (Geg) boekt voor het eerst sinds 2010 een beperkte achteruitgang (+4,3 %). Dit verlies valt dit jaar toe te schrijven aan een stijging bij de arbeiders met 6,9 % terwijl de bedienden status quo bleven. Omdat in 2012 de Geg afnam met -15,8 % blijft de Geg nu, ondanks de achteruitgang in 2013 tot 2,67, nog een goed resultaat ten opzichte van de voorgaande jaren (bijvoorbeeld 2011: 3,04).