Home → Statistieken → Uitzendkrachten → 2014

2014

Arbeidsongevallen van de uitzendkrachten in 2014

In 2014 stijgt de tewerkstelling van uitzendkrachten met meer dan 10%. Er worden ongeveer 60% uitzendkrachten  als arbeiders (functies met handenarbeid) en 40% als bedienden (functies met hoofdarbeid) tewerkgesteld bij de gebruikers. De verdeling van de tewerkstelling over de drie gewesten is heel licht gewijzigd ten voordele van Brussel. In 2014 staat bijna 69% van de totale tewerkstelling van uitzendkrachten op rekening van het Vlaams gewest, Brussel 10% en Wallonië 21%. 

Een hogere tewerkstelling betekent een hoger aantal arbeidsongevallen op de werkplek. Uit de cijfers blijkt dat globaal gezien het aantal en de ernst van de arbeidsongevallen van uitzendkrachten jaar na jaar dalen. Ook voor 2014 werd deze daling bevestigd, of met andere woorden, de groei van de tewerkstelling betekende dus niet in dezelfde mate een toename van de arbeidsongevallen.

 

De voortdurende afnames van frequentie- en ernstgraad onderschrijven dat het klimaat op de arbeidsvloer verbetert. Meer en meer spreken de preventiedeskundigen van de uitzendkantoren en deze van de interne en externe diensten bij de gebruikers eenzelfde taal op vlak van preventie en bescherming van uitzendkrachten. Begrippen zoals risicoanalyses, werkpostfiches, gezondheidsrisico’s voor medische onderzoeken,  omstandige verslagen bij arbeidsongevallen zijn gekend en worden als dusdanig actief toegepast en uitgewerkt.