Home → Statistieken → Uitzendkrachten → 2015

2015

Arbeidsongevallen van de uitzendkrachten in 2015

De tewerkstelling van de uitzendkrachten, waaronder ook jobstudenten-uitzendkrachten, nam in 2015 toe met 7,43%. Voor het tweede opeenvolgende jaar is er een significante stijging van tewerkstelling, in 2014 was deze meer dan 10%.

 

De frequentiegraad blijft jaar na jaar dalen en is in 2015 voor het eerst gedaald onder de symbolische grens van 40, oftewel 39,30. Het is het vijfde jaar op rij dat de frequentiegraad een dalende trend kent. De ernstgraden echter lijken zich te stabiliseren rond eenzelfde waarde. In 2015 bedroeg de Weg 0,88 en de Geg 2,70. Voor de globale ernstgraad betekent dit een lichte stijging t.o.v. 2014.


Ondanks de vaststelling dat de frequentiegraad daalt, is er een tendens dat er relatief meer arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid zijn. In 2015 bedroeg het aantal arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid 10,81% van het totale aantal arbeidsongevallen. In 2014 en 2013 was dit respectievelijk 10,54% en 9,29%. Deze trend doet zich ook voor in de andere sectoren en werd eveneens opgemerkt door het Fonds voor Arbeidsongevallen.