Home → Technische documentatie

Technische documentatie

Doel

Met de technische documentatie willen we op een eenvoudige en praktisch gerichte manier informatie verstrekken over specifieke functies. Voor de uitwerking van een aantal van de besproken thema's konden we rekenen op de medewerking van AXA en Prevent. De documentatie is vooral bedoeld voor uitzendconsulenten, commercieel verantwoordelijken en de uitzendkrachten zelf.

 

Die dvd is niet meer beschikbaar en kan niet besteld worden. De technische documentatie kunt u nog online raadplegen, met extra hulpmiddelen toegevoegd, zoals powerpoint presentaties, een afbeelding databank met foto's en pictogrammen.

 

Werkpostfiches

Alle informatie m.b.t. de werkpostfiche en het gebruik ervan, met verschillende hulpmiddelen en voorbeelden, werd verzameld in een website: www.werkpostfiche.be.

Inhoud

Basisdocumenten

 

Specifieke risico's


Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Instructiekaarten
Instructiekaarten geven de uitzendkracht informatie over risico's op de werkpost. Consulenten kunnen ze gebruiken om de uitzendkrachten goed te informeren alvorens ze aan de slag gaan.

Typefuncties

Er is een typefunctiefiche beschikbaar voor die functies die het vaakst aan uitzendkrachten worden toevertrouwd en gezondheidsrisico's inhouden. Ze zijn een goede leidraad voor wie de kwaliteit van een werkpostfiche wil beoordelen.