Home → Thema's → Arbeidsongevallen → Aangifte van een arbeidsongeval

Aangifte van een arbeidsongeval

Ongevallen op de werkplaats en op de weg van en naar het werk moeten aangegeven worden aan  de verzekeraar,... Het uitzendbureau heeft een arbeidsongevallenverzekering afgesloten voor haar uitzendkrachten en moet elk arbeidsongeval aangeven. 

 

 Formulier - Aangifte van een arbeidsongeval

Formulier voor het ongevallenrelaas, te verstrekken door de uitzendkracht

Formulier met de noodzakelijke gegevens, te verstrekken door de inlener, na een ongeval van een uitzendkracht

 

Tabellen met codes voor invullen arbeidsongevallensteekkaart en arbeidsongevallenaangifte.

onderwerp
rubriek aangifte

Afwijkende gebeurtenis

31

Betrokken voorwerp

32

Soort letsel
37

Verwond deel lichaam 

38

NACE - Codes 2008 :
opzoeken via kruispuntbank

niet meer voorzien in nieuw formulier

ISCO codes beroepen

18

Gedetaillerde Europese codes betrokken voorwerp

32

 

Voorbeelden gebruik codes bij invullen arbeidsongevalllenaangifte

Meer informatie