Home → Thema's → Arbeidsongevallen → Arbeidsongevallenverzekering

Arbeidsongevallenverzekering

Het uitzendbureau moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten voor haar uitzendkrachten. Goede afspraken tussen inlener, uitzendkracht en uitzendkantoor zijn noodzakelijk voor enerzijds de noodzakelijke afhandeling van de vergoedingen door het uitzendbureau, maar anderzijds eveneens voor de ongevalsanalyse door het inlenend bedrijf.

 

De arbeidsongevallen moeten door het uitzendbureau aangegeven worden aan de verzekeraar. Een kopie van deze aangifte wordt gestuurd aan het inlenend bedrijf.

 

Het inlenend bedrijf kan deze aangifte aanvullen met de preventiemaatregelen om dit ongeval in de toekomst te voorkomen. Het formulier kan dan dienst doen als ongevallensteekkaart, die volgens de Codex moet opgesteld worden door de inlener.

 

De arbeidsongevallenverzekering is volledig toegewezen aan het uitzendbureau dat daarvoor de volle financiële verantwoordelijkheid draagt. Dit heeft het nadeel dat de inlener geen rechtstreekse financiële gevolgen draagt van een eventueel arbeidsongeval en dus ook geen financiële stimulans heeft om de arbeidsomstandigheden in zijn eigen bedrijf te verbeteren.