Home → Thema's → Arbeidsongevallen → Lessen uit ongevallen

Lessen uit ongevallen

Na een (ernstig) arbeidsongeval voert de preventiedienst van de betrokken werkgever(s) steeds een onderzoek naar de oorzaken ervan, met de bedoeling de nodige preventiemaatregelen voor te stellen om een herhaling van een dergelijk ongeval te voorkomen.

Vanuit de ontvangen omstandige verslagen en de daaraan gekoppelde onderzoeken en inspectiebezoeken, alsook uit documenten met betrekking tot niet ernstige arbeidsongevallen, stelt de inspectie steekkaarten op om de meest interessante informatie naar voren te brengen: omstandigheden, problematiek, oorzaken, gevolgen en preventiemaatregelen.

 

De steekkaarten kunnen online geraadpleegd worden

Voorbeelden:

  • Klemming onder een voertuig tijdens een herstelling
  • Hartstilstand door elektrisering
  • Vallen van dak door foutief gebruik van steiger
  • Brandwonden door gebrekkige EHBO-verzorging
  • Gebruik van een ongeschikt arbeidsmiddel